Card image cap
Giới thiệu về team

Chúng tôi là Triplebricksgames, một team phát triển video game với nhiều thành viên đến từ nhiều miền của Tổ quốc. Với cùng chung đam
[read more]

Card image cap
[Devlog 01] Ý tưởng

Chúng tôi bắt đầu thảo luận về một game Tower Defense. Với ý tưởng cốt lõi là mong muốn người chơi có thể can thiệp
[read more]

Card image cap
[Devlog 02] Chúng tôi đã chọn được chủ đề!

Sau khi thiết kế xong phiên bản prototype (bản chơi thử, được build để giải quyết một số vấn đề tiền sản xuất), chúng tôi
[read more]

Card image cap
[Devlog 03] Bản chơi thử đầu tiên

Đúng hẹn, các lập trình viên (mọi người thường gọi là Dev) tiến hành bàn giao bản chơi thử. Đồng thời các concept art đầu
[read more]

Card image cap
[Devlog 04] Vấn đề về Control đã được giải quyết

Đúng hẹn, các Dev bàn giao hai bản chơi thử với 2 phương án điều khiển nhân vật: A và B. Đây là bước quan
[read more]

Card image cap
[Devlog 05] Bản chơi thử hoàn chỉnh

Các concept art đã hoàn thiện dần, ngoài kẻ địch, còn có cả tower, Hero và môi trường. Chúng tôi chọn phương án làm animation
[read more]

Card image cap
[Devlog 06] Giao diện mới

Đây là bản mock-up về giao diện trong game qua các lần cải tiến của artist Một số concept art ban đầu về Hero, Army
[read more]

Card image cap
[Devlog 07] Xây dựng nền móng

Những ngày thiết kế cũng khá căng thẳng, tuy đã chuẩn bị rất kỹ từ các phiên bản prototype nhưng có nhiều vấn đề phát
[read more]

Card image cap
[Devlog 08] Team có thêm thành viên

Trong giai đoạn tiếp theo, team chúng tôi tiến hành scrum hằng ngày, đặt deadline cho các phiên bản và đã tuân thủ khá nghiêm
[read more]

Card image cap
[Devlog 09] Inktober 2020

Inktober – Sự kiện hằng năm của các artist, một kèo chạy thể lực với 31 tác phẩm liên tiếp theo 31 chủ đề được
[read more]